Om oss

Åre Molanda flygplats ägs och drivs av Åre Molanda Flygförening men marken arrenderas av Persson Invest genom ett arrendeavtal som löper 20 år framåt. Flygplatsen har funnits på nuvarande plats i olika former sedan 1965. Flygplatsområdet består av en asfalterad landningsbana på 860 meter som ligger i öst-västlig riktning samt ett grusstråk i samma riktning men med cirka 10 graders skillnad, uppställningsplats för flygplan, hangarer, en sjöflyghamn samt en liten klubbstuga. Det går att tanka AVGAS 100LL och JET A1 (propellerplan och helikoptrar). En JAR certifierad helikopterhangar finns på området som ägs av No1 Flight engineering.

Verksamhet

Åre Molanda Flygförening har cirka 45 medlemmar, både företag och privatpersoner. På flygplatsområdet bedrivs privatflyg genom ett antal på Åre Molanda stationerade flygplan men även genom att besökande från hela Sverige och andra delar av Europa utnyttjar flygplatsen. Flygplatsen nyttjas även av ett antal företag för firmaflyg.

Förutom flygplanstrafiken nyttjas flygplatsen av helikoptrar som tankar hos oss och ambulanshelikoptern nyttjar ibland Åre Molanda som omlastningsplats och som bas vid större arrangemang i Åre. Även polishelikoptern nyttjar Åre Molanda för att till exempel ta upp naturbevakare.

Klubbens Modellflygare använder delar av flygplatsområdet för sin verksamhet.

Det finns en trafikövningsplats för bilar i anslutning till flygplatsområdet som drivs av oss.

 

Åre Molanda Flygtekniska Center

No1 Flightengineering AB
Utför underhåll och reparation på ett flertal helikoptertyper från Robinson R22 till Sikorsky S92.
Även olika flygplanstyper, stora som små.
Kontakt: Torulf@flightengineering.se

Z-Airtech
Utför Underhåll på flygplan såväl normalklass som ultralätt,experimental och annex 2.
Kontakt: Torsten@zairtech.se

Meac
Utför service och underhåll på flyginstrument och radioutrustning för flygplan och helikoptrar.
Kontakt: Mats@meac.se

 

Skötsel och drift

Skötseln och driften av flygplatsområdet sköts av den ideella föreningen Åre Molanda Flygförening med stöd från dem som verkar på området. Åre kommun har genom åren varit med och byggt upp och förbättrat flygplatsen. För närvarande utgår inga bidrag från kommunen för driften av flygplatsen.

Säkerhet och Miljö

En väl fungerande flygplats är beroende av ett antal olika faktorer. Säkra in- och utflygningar till flygplatsen är ett måste. Att de runtomkringboende inte störs mer än nödvändigt likaså.

Åre Molanda Flygförening arbetar ständigt med dessa frågor. Några exempel på förbättringar är att det så kallade trafikvarvet till och från Åre Molanda har lagts om så att det numera sker på södra sidan om flygplatsen, vilket minskat bullret för runtomkringboende. Skog har tagits ner för att förbättra hinderfriheten runt banorna. 

Välkommen till oss!

Mats_Flyger_038_40_

Åreskutan                                                                                                                  Foto: Frida Rönning

 

Produkter


Kortbetalning EJ aktiverat ännu