Välkommen Till Åre Molanda Flygplats!

Åre Molanda flygplats är stängd vecka 8 och 9 2024

På grund av att flygplatsen använd för annat ändamål. I övrigt gäller som tidigare PPR vintertid.

Välkommen till Åre Molanda Flygförenings system för att hantera olika tjänster som rör flygplatsen. Systemet är upplagt som en butik på Internet med den skillnaden att man måste registrera sina bränsleköp innan man lämnar Åre Molanda.

Övriga produkter och tjänster går däremot med fördel att köpa och betala i förväg men även i efterhand.

 

 

Så här går det till att tanka:

  • Du låser upp tankanläggningen med koden du fick från oss när du registrerade dig som kund. 
  • Du tankar på vanligt sätt och noterar mätarställningen efter tankning och hur många liter du tankat.     
  • Du matar in mätarställningen och hur många liter du tankat på terminalen på flygplatsen och följer instruktionerna, om du betalar med kort får du ett kvitto i din mail men om du är fakturakund får du en faktura i din mail som du sedan betalar.
  • Om inte mängden du tankat stämmer överens med den av systemet uträknade mängden eller om du har frågor om systemet ring Mats Rönning Snarast på 070 5413822 då ett ej avslutat köp stoppar upp för nästa kund.

Lycka till : Mats Rönning 

 

Produkter


Kortbetalning EJ aktiverat ännu